Praktische info

Heb je praktische vragen? Hier vind je de antwoorden op een aantal concrete vragen.

Aanwezigheid

­

Hoe belangrijk is deelname aan de lessen?

We verwachten dat je de lessen zo maximaal mogelijk bijwoont. Volg je afstands-onderwijs, dan gaan we ervan uit dat je je oefeningen en taken tijdig maakt. Dit vragen we niet alleen omdat het je slaagkansen verhoogt maar ook omdat het de lesgever de kans biedt je leertraject correct te beoordelen.

Je aanwezigheid wordt elke les geregistreerd en door ons administratief team zorgvuldig bijgehouden in het aanwezigheidsregister dat doorgestuurd wordt naar het ministerie van onderwijs. Je aanwezigheid vormt dan ook een belangrijke voorwaarde om aan de examens te kunnen deelnemen.

Afwezigheid cursist

­

Wat als ik de les niet kan bijwonen?

Je hebt een week om je afwezigheid via een online formulier te verantwoorden. Deze week begint te tellen vanaf de eerste dag van je afwezigheid.

Je kan het formulier hier downloaden en afdrukken. Bezorg een ondertekende versie van dit document aan het secretariaat.
Geldige redenen voor een afwezigheid zijn:

 • Je bent ziek. Of een familielid dat op hetzelfde adres woont, is ziek.
 • Je kan om professionele redenen de les niet bijwonen.
 • Je hebt verplichtingen in het kader van je opleiding.
 • Een staking van het openbaar vervoer verhindert je naar de les te komen.
 • Omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden raak je niet in het CLT.
 • Klein verlet (een begrafenis, huwelijk van een familielid of aanverwant) verhindert je om de les bij te wonen. Meer info hierover vind je op http://www.werk.belgie.be.

Bij betaald educatief verlof, is het bovendien nodig je afwezigheid met een officieel document te staven, bijvoorbeeld attest van werkgever of arts.
Ook bij langdurige afwezigheid kan een stavingsdocument opgevraagd worden.

Afwezigheid lesgever

­

Wat als de lesgever niet aanwezig is?

In dat geval, doet ons administratief team zijn uiterste best om je te verwittigen. Geef daarom bij je inschrijving zowel je e-mailadres als je gsm-nummer op zodat we je vlot kunnen bereiken. Deel wijzigingen zo snel mogelijk mee. Dit kan je via je myCLT-account of via het secretariaat.

Betaald Educatief verlof

­

Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof?

Onze taalopleidingen geven recht op Betaald Educatief Verlof. Wil je hiervan gebruikmaken bezorg dan bij inschrijving een volledig ingevuld CLT-aanvraagformulier aan het secretariaat. Onze secretariaatsmedewerker zal een document (getuigschrift van regelmatige inschrijving) opmaken dat je zo snel mogelijk aan je werkgever bezorgt.

Je kan het aanvraagformulier hier dowloaden.

Hou er rekening mee dat je om de drie maanden een getuigschrift van nauwgezetheid moet afhalen bij het secretariaat en dat je per periode niet meer dan 10% afwezig mag zijn. Ben je hier niet mee in orde, dan verlies je het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden. Meer informatie hierover vind je op http://www.werk.belgie.be.

Centrumreglement

­

Waar vind ik het centrumreglement van het CLT?

Het centrumreglement is een document dat allerlei afspraken tussen het centrumbestuur en de cursisten specifieert. Als cursist word je verondersteld het centrumreglement te aanvaarden en na te leven.

Je kan het centrumreglement hier downloaden. De meeste rubrieken van dit reglement vind je ook terug in deze vragenlijst. Mocht je over sommige aspecten nog extra vragen hebben, dan helpt ons secretariaat je graag verder.

Combi (50% e-leren)

­

Wat houdt een Combi-cursus in ?

Het gecombineerd onderwijs is een soepele formule. Het biedt 50% interactief leren van thuis uit met individuele feedback en 50% contactonderwijs met maximale focus op mondelinge vaardigheid en intensieve coaching van de lesgever. Onze combi-formule staat dus niet enkel voor flexibiliteit maar ook voor individuele ondersteuning en opvolging.

Goed om te weten :

 • Het gecombineerd onderwijs loopt naast het gewone aanbod.
 • Het leerplan van de combi-cursus is hetzelfde als dat van de gewone cursussen.
 • Voor het Betaald Educatief Verlof tellen enkel de contacturen mee. Elke afwezigheid moet verantwoord worden.
 • Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep.
 • Thuis krijg je via het leerplatform oefenmateriaal dat je stap voor stap begeleidt om de nieuw opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen en om jezelf te testen. De lesgever ondersteunt je daarbij via e-mail of het forum. Je kunt met je vragen steeds bij haar/hem terecht.
 • Elke module omvat zeven contactmomenten die alterneren met afstandstaken, gevolgd door een examen. Het thuiswerk neemt gemiddeld evenveel tijd in beslag als het contactmoment.

Instapvereisten

 • Elementaire computervaardigheid: je moet kunnen typen en surfen.
 • Toegang tot computer met snelle internetverbinding (je krijgt veel audio- en videomateriaal).
 • Zelfdiscipline
 • Je engageert je om alle contactlessen bij te wonen. Dit is onontbeerlijk. Alleen daar leer je spreken.
 • Het afstandsgedeelte is even belangrijk als de contactmomenten. Je moet de online taken afgewerkt hebben binnen de afgesproken termijn. De lesgever moet daarop verder kunnen bouwen.


De kalender met de contactlessen kan je hier consulteren : Semester 1 - Semester 2

Geïnteresseerd in een demoles ?
Voorbeeldles Engels
Voorbeeldles Frans
Voorbeeldles Portugees
Voorbeeldles Spaans
Voorbeeldles Zweeds

Computergebruik

­

Ik beschik niet over een computer. Kan ik op het CLT online oefeningen maken?

Nadat je een afspraak met het secretariaat gemaakt hebt, kan je over een computer in ons centrum beschikken. We verwachten dat zowel de computers als het internet die we ter beschikking stellen op een correcte manier gebruikt worden. Bij ongepast gebruik kunnen er beperkingen opgelegd worden.

Certificaten

­

Welke studiebewijzen kan ik behalen?

Na het afsluiten van de evaluatie kan je certificaten of deelcertificaten afhalen op het secretariaat. Een certificaat ontvang je op het einde van een richtgraad. Een deelcertificaat wanneer je een module beëindigd hebt.

Evaluatie

­

Wat wordt er geëvalueerd?

De evaluaties zijn in lijn met de leerplandoelstellingen. De specifieke doelstellingen van je opleiding vind je in je syllabus en/of elektronische agenda van je lesgever. Ze vertellen je welke evolutie je mag verwachten op het vlak van de verschillende taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en ondersteunende kennis.

­

Wanneer wordt er geëvalueerd?

Voor de jaaropleidingen zijn er in principe twee examens. Er is een tussentijdse evaluatie in januari en een eindevaluatie in mei.

Voor de andere opleidingen wordt er aan het einde van de module een evaluatie voorzien.

De exacte data worden bekendgemaakt via de elektronische agenda van de lesgever. De data voor de mondelinge proeven worden door de lesgevers in samenspraak met de cursisten bepaald.

We werken ook met een systeem van gespreide evaluatie. Zo kunnen opdrachten in de klas en online testen meetellen voor je eindbeoordeling.

­

Wat als ik niet meteen slaag?

Heb je één of meer onvoldoendes, dan worden je resultaten besproken tijdens de deliberaties. Een team van lesgevers (de evaluatiecommissie) kijkt of er goede redenen zijn om je toch te laten slagen en stellen ook een remediëringspad samen waarmee je aan je aandachtspunten kunt werken. De deliberatiecriteria vind je in het centrumreglement.

­

Hoe kom ik de beslissing van de evaluatiecommisie te weten?

De eindevaluatie kan je raadplegen via je myCLT-account. Deze informatie is beschikbaar ten laatste drie weken nadat de evaluatiecommissie samengekomen is. Wanneer je je eindevaluatie vernomen hebt, krijg je de gelegenheid om een feedbacksessie met je lesgever te houden.

­

Bij wie kan ik terecht met klachten over de evaluatie?

Heb je klachten over je evaluatie? Dan kan je terecht bij onze ombudsvrouw, Ann Van den Bossche. Je kan haar bereiken via ann.vandenbossche@kuleuven.be of via 016 32 56 61. Zij zal je klacht onderzoeken en als bemiddelaar optreden tussen jou en de evaluatiecommissie.

Examenperiode

­

Wanneer vinden de examens plaats?

De exacte data worden bekendgemaakt via de elektronische agenda van de lesgever. De data voor de mondelinge proeven worden door de lesgevers in samenspraak met de cursisten bepaald.

Functiebeperking

­

Kan ik als volwassene met een handicap gebruikmaken van bepaalde hulpmiddelen?

Als centrum voor volwassenenonderwijs kunnen wij enkele speciale onderwijsmiddelen ter beschikking stellen. Zo kan je beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk. Indien nodig, kan het lesmateriaal omgezet worden in braille of grootletterdruk. Wil je van deze onderwijsmiddelen gebruikmaken, neem dan contact met de directeur.

Inschrijven

­

Kan iedereen zich inschrijven?

De eerste belangrijke voorwaarde om je in te schrijven voor een CLT-opleiding is dat je voldoet aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent dat je op het moment van inschrijving minstens 15 of 16 jaar bent en de eerste twee jaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.

De tweede voorwaarde is dat je de Belgische nationaliteit hebt of over de geldige documenten beschikt die aantonen dat je hier wettig verblijft. Kom je uit een lidstaat van de Europese Unie, dan heeft onze administratie een kopie van je identiteits-bewijs nodig om je online inschrijving te valideren.

Kom je uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, dan verwachten we je op het secretariaat met één van volgende documenten:

 • een geldig paspoort met geldig visum;
 • een geldig nationaliteitsbewijs uit een land dat vrijgesteld is van visumplicht, samen met het document 'Aankomstverklaring';
 • een elektonische vreemdelingenkaart;
 • een attest van immatriculatie (oranje kaart);
 • een ander geldig wettig verblijfsdocument.
­

Hoe kom ik erachter voor welk niveau ik best inschrijf?

Voor een beginnersniveau kan je zonder meer inschrijven. Beschik je echter al over een bepaalde voorkennis van een taal maar heb je nog geen studiebewijs, dan leg je een plaatsingstoets af. Die toets geeft aan welk niveau voor je geschikt is.

Ben je in het bezit van een certificaat van een ander CVO dat aantoont dat je al een bepaald niveau behaalde, dan hoef je geen plaatsingstoets af te leggen. Je kan dan via het secretariaat rechtstreeks inschrijven voor een hoger niveau. Vergeet niet hiervoor de nodige studiebewijzen mee te brengen.

­

Hoe ga ik als nieuwe cursist te werk om me in te schrijven?

Via de inschrijvingsmodule kan je online inschrijven. Daar maak je eerst een myCLT-account aan. Hou de gebruikersnaam en het paswoord dat je kiest goed bij want je zal ze later als cursist nog regelmatig nodig hebben.

Je kan voor je inschrijving ook langskomen in het CLT tijdens de openingsuren van het secretariaat.

De concrete inschrijvingsperiode vind je onder de rubriek 'Inschrijvingsinfo'.

Inschrijvingsgeld

­

Wat kost een inschrijving?

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald volgens het decreet i.v.m. het volwassenenonderwijs. Dit decreet bepaalt een standaardtarief van 1.5 euro per lestijd. Zo is de kostprijs voor een jaaropleiding van 120 lestijden 180 euro, het inschrijvingsgeld van een module van 70 lestijden bedraagt dan 105 euro.

Deze bedragen worden verhoogd met de kost van het cursusmateriaal zoals syllabi en kopieën. Deze prijs kan per module variëren. Voor meer info selecteer je de taal en het niveau van je keuze onder de rubriek 'Onze 18 talen'.

­

Wat is niet begrepen in de prijs?

De handboeken zijn niet inbegrepen. Deze kunnen aangekocht worden bij boekhandel ACCO waar je een CLT-korting krijgt wanneer je je inschrijvingsbewijs voorlegt. Voor meer info selecteer je de taal en het niveau van je keuze onder de rubriek 'onze 18 talen'.

­

Hoe kan ik het inschrijvingsgeld betalen?

Online kan je via Bancontact, Visa en Mastercard betalen. Via het secretariaat kan je via dezelfde betalingsmethoden of cash betalen.

Indien het voor je moeilijk is om het cursusgeld in één keer te betalen, kan je bij de directeur een aanvraag indienen voor een gespreide betaling. Je kan erop rekenen dat je vraag in alle discretie behandeld zal worden.

­

Kan ik het inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

Het CLT is een erkend centrum voor het systeem van opleidingscheques. Ben je werknemer in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je per kalenderjaar opleidingscheques via de VDAB kopen en dit voor een maximum waarde van 250 euro. Opleidingscheques kan je gebruiken voor het betalen van zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal, inclusief de handboeken. Het interessante aan dit systeem is dat je zo slechts de helft voor je opleiding betaalt. De overige helft wordt door de Vlaamse overheid betaald.

Voor hoogopgeleiden (cursisten met een diploma hogere studies) is het systeem van opleidingscheques enkel van toepassing in het kader van een loopbaangerichte opleiding. Een attest van de loopbaanbegeleider dat aangeeft dat de opleiding noodzakelijk is in functie van je loopbaan, is in dit geval vereist.

Meer info over opleidingscheques vind je op http://www.vdab.be.

­

Kan ik een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen?

Het is mogelijk om een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld te bekomen op voorwaarde dat je een attest van het OCMW of een attest van de VDAB kan voorleggen. Meer details hierover vind je in ons centrumreglement. Hou er wel rekening mee dat deze vrijstelling enkel betrekking heeft op het inschrijvingsgeld en niet op je cursusmateriaal.

­

Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen?

Het is mogelijk om een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te bekomen op voorwaarde dat je een attest van het OCMW of een attest voor mindervalide personen (66%) of een attest van een Centrum voor Basiseducatie kan voorleggen. Meer details hierover vind je in ons centrumreglement. Hou er wel rekening mee dat deze vrijstelling enkel betrekking heeft op het inschrijvingsgeld en niet op je cursusmateriaal.

­

Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?

Stel je bij de start van de opleiding of kort nadien vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan je de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen. De aanvraag moet via een brief of een e-mail gebeuren die je aan de directeur maryse.boufflette@kuleuven.be richt en waarin je je rekeningnummer en inschrijvingsnummer vermeldt. De specifieke modaliteiten hierover vind je terug in ons centrumreglement.

Kinderbijslag

­

Krijgen mijn ouders kinderbijslag als ik taalopleidingen volg?

Ben je jonger dan 25 jaar en ten laste van één van je ouders, dan kan je onder bepaalde voorwaarden nog aanspraak maken op kinderbijslag. Vul hiervoor het document van Famifed (het Federaal agentschap voor de kinderbijslag) in.

Belangrijk om weten is dat je - om voor kinderbijslag in aanmerking te komen - voor meerdere modules moet ingeschreven zijn. Zo word je verondersteld gemiddeld 17 uur les per week te volgen. Meer info over kinderbijslag vind op http://www.rkw.be/NL/index.php.

Klachten

­

Waar kan ik terecht met klachten?

We geloven in de kracht van open communicatie en nodigen je dan ook uit om met ons in dialoog te treden. Wat het onderwerp van je klacht ook mag zijn, aarzel niet om met de rechtstreeks betrokkene een gesprek aan te gaan. Indien je vindt dat dit om een bepaalde reden niet kan, weet dan dat de deur van onze directeur openstaat.

Laat aankomen & vroeger vertrekken

­

Wat doe ik als ik het begin- of einduur van de les niet kan respecteren?

We rekenen erop dat je al het mogelijke doet om het begin- en einduur te respecteren. Doet er zich toch een uitzonderlijke situatie voor waardoor je niet op tijd kan zijn, dan verwachten we dat je de lesgever hiervan tijdig op de hoogte brengt. Kan je er niet omheen dat je de les vroeger moet verlaten, dan is het je verantwoordelijkheid om de lesgever hierover in te lichten. Hou er rekening mee dat dit ook consequenties voor de verzekering heeft.

Lessenrooster

­

Waar vind ik het lessenrooster?

Het lessenrooster is beschikbaar in de informatiegids die je in onze inkomsthal kan vinden. Je kan het lessenrooster ook via onze website onder de rubriek 'onze 18 talen' raadplegen.

Lokalen

­

Waar heb ik les ?

Al onze lessen gaan door in de gebouwen van het CLT/ILT (Dekenstraat 4) of in VHI.

Via myCLT krijgt u info over de lokalen waar uw lessen doorgaan. Ook in onze inkomhal hangen de lokalen ad valvas uit.

 

Plan leslokalen CLT/ILT/VHI

Plan toegangen CLT/ILT/VHI

Parking

­

Waar kan ik parkeren?

Het CLT beschikt niet over parkeerruimte voor de cursisten. In de omgeving van ons leercentrum zijn er verschillende parkings waar je betalend kan parkeren. Zo is er bijvoorbeeld de parking Ladeuze in de binnenstad of de Philipsparking aan de rand van de stad.

De KU Leuven stelt voor de CLT-cursisten parkeergelegenheid ter beschikking in de Parking Servotte (Parkstraat 53). Deze parking bevindt zich op wandelafstand van het CLT. Bij inschrijving kan je hiervoor een parkeerkaart aanvragen. De prijs is €63 voor een heel schooljaar, €31,5 voor een semester. Daarnaast wordt er een waarborg van €30 gevraagd die terugbetaald wordt, wanneer je de kaart voor 30 juni inlevert op het secretariaat.

De parking is opengesteld voor CLT-cursisten van 17u30 tot 22u30 tijdens weekdagen en van 8u30 tot 13u30 op zaterdag. Enkel cursisten waarvan de les om 17u00 start, krijgen toegang tot de parking vanaf 16u45. De parkeerkaart geeft enkel toegang tot de parkeergarage tijdens de lesuren van de gekozen opleiding.

Plaatsingstoets

­

Hoelang is het niveau dat ik via de plaatsingstoets behaalde geldig?

Het resultaat van de plaatsingstoets is twee schooljaren geldig: het schooljaar waarin je de toets aflegde en het eerstvolgende schooljaar.

­

Hoe kan ik een plaatsingstoets afleggen om mijn niveau te bepalen?

Een plaatsingstoets kan je online afleggen. Het is ook mogelijk om deze toets in het CLT af te leggen.

Afhankelijk van je niveau kan de duur van de toets variëren. Je moet op zo'n 15 à 60 minuten rekenen. Op het einde verneem je je score en het niveau dat daaraan gekoppeld is. Hou er rekening mee dat je deze toets maar één keer kan afleggen.
De test geeft dus aan in welk niveau je kan starten. Het is in geen geval een officiële attestering van je taalkennis.

Alle concrete info over de plaatsingstoets online én op het CLT vind je in de rubriek 'Inschrijvingsinfo'.

­

In welke periode kan ik een plaatsingstoets afleggen?

Je kan een plaatsingstoets afleggen tijdens de inschrijvingsperiode die je vindt onder de rubriek 'Inschrijvingsinfo'.

­

Wat als ik niet akkoord ben met de score van de plaatsingstoets?

Bij twijfel over de inschaling door de plaatsingstoets kan een bijkomende mondelinge proef en/of schrijfopdracht gepland worden.

Secretariaat

­

Waarvoor kan ik terecht bij het secretariaat?

Ons administratief team staat in voor het beheren van de administratie van de cursisten. Zij kunnen je informatie geven over het lessenrooster, de lokalen waar de lessen plaatsvinden, de contactinfo van de lesgevers, ... Bij hen kan je ook terecht voor formulieren rond bijvoorbeeld Betaald Educatief Verlof.

­

Wat zijn de openingsuren?

Van 19 augustus tot 30 juni zijn de openingsuren:

 • maandag tot vrijdag: 9:00-12:00 en 16:00-20:00
 • zaterdag: 9:00-12:00

Het secretariaat is gesloten tijdens de vakantieperiodes en van 1 juli tot en met 18 augustus.

Studentenkaart

­

Waar kan ik met een CLT-studentenkaart terecht?

De CLT-studentenkaart geeft je recht op kortingen bij een bezoek aan musea en bioscopen (CLT film van de maand in cinema ZED), bij boekhandel Plato en de aankoop van een KU Leuven sportkaart. Ze geeft ook toegang tot de universiteitsbibliotheken. Hou er wel rekening mee dat je met deze kaart geen aanspraak kan maken op een prijsvermindering in de studentenrestaurants van de K.U. Leuven.

Suggesties

­

Waar kan ik terecht met mijn vragen en suggesties?

Als centrum vinden wij het belangrijk de mening van onze cursisten te kennen. Heb je ideeën of voorstellen, dan kan je ons die laten weten via de tevredenheids-enquêtes die we regelmatig houden. Of je kan je suggestie met ons delen via de online suggestiebox. Maar je kan natuurlijk ook rechtstreeks naar de betrokkene lesgever of CLT-medewerker stappen en je mening met hem delen.

Vind je het aangewezen om de directeur erbij te betrekken, dan kan je rechtstreeks contact nemen met Maryse Boufflette. Dit kan via telefoon (016 32 56 61) of e-mail (Maryse.Boufflette@kuleuven.be).

Vakantieperiode

­

Welke zijn de vakantieperiodes en vrije dagen?

Het centrum volgt de schoolvakanties en vrije dagen van het secundair onderwijs. De concrete data vind je terug in ons centrumreglement.

Verzekering

­

Ben ik verzekerd?

Alle cursisten en personeelsleden van het CLT zijn verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval dat zich voordoet binnen de gebouwen van het CLT of op weg naar of van het CLT. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat de kortste weg van en naar school gevolgd werd en dat het ongeval onmiddellijk en ten laatste de volgende werkdag op het secretariaat gemeld wordt.

Wifi

­

Is er wifi op het CLT?

Wij zijn aangesloten op het wifi-netwerk van de KU Leuven. Dit betekent dat je als personeelslid of student kan aansluiten op het wifi-netwerk. Ook als Telenet-klant kan je via Telenet Wi-Free connecteren op het wifi-netwerk. Meer info hierover vind je via deze link.

Is dit echter niet van toepassing voor jou? Dan kan je op het secretariaat een guest account aanvragen. Hiermee krijg je tijdens een schooljaar toegang tot ons draadloos netwerk.