Popular pages

Course content crash cours Spanish for beginners

In deze cursus

 • leer je jezelf voorstellen, informatie vragen en geven in dagelijkse contexten;
 • oefenen we belangrijke transacties (restaurant, winkelen, openbaar vervoer, de weg vragen);
 • oefenen we essentiële sociale functies zoals een afspraak maken, je verontschuldigen, voorkeur uitdrukken en meer;
 • geven we je al een voorsmaakje van land en volk en krijg je insidertips over leuke, lekkere restaurantjes en vrijetijdsactiviteiten.

Inhoud van de cursus

 • confrontatie met een gevarieerde input;
 • vaardigheidstraining luisteren, lezen, spreken, schrijven;
 • leerstrategieën + communicatiestrategieën voor spreken, luisteren, schrijven en lezen;
 • basis taalhandelingen: informatie uitwisselen (een mededeling doen, om een inlichting vragen, bezit uitdrukken), gevoelens en attitudes uitdrukken (tevredenheid, …), bereidheid, iemand verzoeken iets te doen, om herhaling of om hulp vragen en sociaal functioneren (groeten, aanspreken, iemand voorstellen, afscheid nemen, bedanken);
 • de woordenschat betreft de basisgegevens omtrent eigen persoon en beperkte niet- persoonlijke informatie noodzakelijk voor dagdagelijks functioneren in contexten zoals personalia (naam, adres, telefoonnummer, etc.), beroep, interesses, de verschillende maaltijden, eten en drinken, uitnodiging, afspraak, reservatie, boodschappen, kleding en mode, tijdsindeling, planning en intenties, aspecten van land en volk (feesten ...), woonomgeving, dagelijkse activiteiten, etc.;
 • de meest elementaire basisstructuren en zinspatronen worden gereproduceerd in een gememoriseerd repertoire: bv. verleden, enkelvoud en meervoud, etc. De basisstructuren worden ook gebruikt om ten dele eigen zinnen te maken;
 • basis bindmiddelen (bv. verwijswoorden) en basis connectoren (zoals ‘en’ en ‘dan’) tussen losse woorden en zinsneden;
 • basiskenmerken van articulatie en intonatie;
 • neutraal register: aanspreekvorm(en) en de basisformules voor beleefde sociale omgang in de meest courante dagdagelijkse contexten met zowel de bekende als de onbekende gesprekspartner;
 • socio-culturele aspecten van de taal zoals omgangsrituelen, de keuze van bepaalde aanspreeksvormen; houdingen en waarden in de andere cultuur; non-verbale communicatie; inzicht in het taalsysteem;
 • ontwikkeling van attitudes zoals spreekdurf, weerbaarheid.

Registration failed

Registration succesful

Already on the list

Register for our newsletter

Do you want to stay up-to-date on the newest courses or upcoming events. Register here and recieve the latest new of CLT in your inbox.

It looks like you're using an old browser. This site may not properly work if you do not update or change your browser.