Veelbezochte pagina's

Corona-update

Update 7 maart 2022

Het Overlegcomité besliste vrijdag om over te gaan naar 'code geel'.
Ook in het volwassenenonderwijs betekent dat dat we de coronamaatregelen mogen versoepelen.

Vanaf maandag 7 maart is het dragen van het mondmasker in onze gebouwen en leslokalen niet langer verplicht. Zoals KU Leuven bevelen we het wel nog sterk aan, zeker waar veel mensen in kleine ruimtes samen zijn.

We raden je ook aan om steeds waakzaam te blijven en volgende adviezen te volgen:

 • Hou zoveel mogelijk afstand.
 • Bij symptomen: laat je testen en kom niet naar de campus.
 • Respecteer de quarantaine- en isolatie-afspraken.
 • Draag je mondmasker
  • indien je tot een risicogroep behoort
  • wanneer je je onveilig voelt
  • wanneer je na een hoogrisicocontact toch naar de les komt

We blijven nog steeds inzetten op ventilatie en verluchting. Alcogel blijft beschikbaar in de leslokalen.

We houden er ook aan om jullie allemaal van harte te bedanken voor jullie aanwezigheid in de lessen en voor de geleverde inspanningen tijdens de voorbije maanden.

We wensen jullie een leerrijk en zorgeloos vervolg van het schooljaar.

Corona

Update 1 december 2021

Het aantal COVID-besmettingen blijft ook in het Vlaamse onderwijs stijgen.
Het CLT wil maximaal inzetten op veiligheid voor iedereen die les volgt en geeft on campus.

 • Alle cursisten en personeelsleden dragen daarom een mondmasker tijdens onderwijs- en examenactiviteiten.
 • Handgel is steeds beschikbaar in alle lokalen.
 • Er wordt maximaal ingezet op ventilatie en CO2-meting.

Ventilatie

Voor de start van de les en tijdens de pauzes worden de lokalen maximaal geventileerd (ramen en deuren open).

Tijdens de les wordt er geventileerd in de mate van het mogelijke. Bij zeer koud weer staan liefst enkele ramen op kiepstand of op een kier. Ook via open deuren wordt gezorgd voor bijkomende ventilatie.

We raden iedereen aan om de pauzes zo veel mogelijk buiten door te brengen.

In mechanisch geventileerde lokalen (te herkennen aan het infoblad met de ventilator op de deur) wordt de ventilatie automatisch aangestuurd en ingesteld op basis van een CO2-concentratie die voldoende luchtverversing en comfort garandeert. Hier zijn voorlopig geen lokaal afleesbare CO2-meters. Deze werden wel besteld, maar nog niet geleverd.

In de andere niet-mechanisch geventileerde leslokalen werden lokaal afleesbare CO2-meters geplaatst.
Deze CO2-meter geeft een indicatie om via ramen en deuren te ventileren:

 • Blauw: ventilatie en luchtverversing zijn voldoende. Organiseer enige ventilatie om dit zo te houden.
 • Geel: bijkomend ventileren is aangewezen; zet ramen en/of deuren minstens op een kier, bij voorkeur indien mogelijk (diagonaal) tegenover mekaar.
 • Rood: maximaal ventileren is noodzakelijk om zo snel mogelijk terug te keren naar minstens een niveau geel.

Update 26 oktober 2021

De Coronacijfers zijn jammer genoeg weer aan het stijgen. 
Wij willen graag volledig contactonderwijs behouden. 

Daarom hebben we beslist om vanaf woensdag 27 oktober het dragen van een mondmasker opnieuw te verplichten.

Draag dus altijd een mondmasker in de gebouwen en tijdens de les.

Wanneer je eet, hoef je geen masker te dragen. 

Hou zoveel mogelijk afstand.  

Ga tijdens de pauze even naar buiten.

Ontsmet geregeld je handen. 

Blijf thuis wanneer je symptomen hebt. 

Bedankt om deze afspraken te respecteren!

Update 3 oktober 2021

De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, verantwoorden dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen.

De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober in Vlaanderen ook in het volwassenenonderwijs.
We volgen daarbij de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden.
Cursisten en personeelsleden moeten dus geen mondmasker meer dragen. Het staat hen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als maatregel om besmetting te voorkomen.

Vanuit de preventiedienst VGM van KU Leuven blijft men pleiten voor mondmaskerdracht als 1,5m niet mogelijk is.

In functie van contact tracing blijft het ook steeds aangewezen om op dezelfde plaats te zitten in de klas.

Update 9 september 2021

Er is geen capaciteitsbeperking van contactonderwijs meer. Het is niet langer verplicht om in de leslokalen onderling 1,5 meter afstand te houden tussen cursisten.

Er is geen mondmaskerplicht wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt.

Wanneer 1,5m afstand niet mogelijk is, is de mondmaskerdracht echter ten sterkste aanbevolen.

Leraren dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen in de klas. Wanneer ze aan hun bureau zitten of vooraan aan het bord lesgeven, mag het masker uit.

Cursisten en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.

Op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen wordt er door iedereen (personeel en cursisten) afstand gehouden of een mondmasker gedragen.

Inzetten op maximale verluchting en ventilatie én op een goede handhygiëne blijft belangrijk.

Update 24 augustus 2021

Zoals beslist door het Overlegcomité van vrijdag 20 augustus worden volgende versoepelingen ingevoerd:

Er is geen capaciteitsbeperking van contactonderwijs meer. Het is niet langer verplicht om in de leslokalen onderling 1,5 meter afstand te houden tussen cursisten.

Er is geen mondmaskerplicht wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt.

Er kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker en er moet geen onderlinge afstand meer gehouden worden wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt.

Leraren dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen in de klas. Wanneer ze aan hun bureau zitten of vooraan aan het bord lesgeven, mag het masker uit.

Cursisten en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.

Op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen wordt er door iedereen (personeel en cursisten) afstand gehouden of een mondmasker gedragen.

We kijken ernaar uit om iedereen opnieuw te verwelkomen in campus Leuven!

Update 1 mei 2021

Het besmettingsgevaar is nog steeds groot, zeker gezien de nieuwe coronavarianten. Daarom blijft code rood ook tijdens de maand mei van kracht in het volwassenenonderwijs.

De lessen blijven dus 100% online doorgaan en ook evaluaties die in de maand mei gepland zijn zullen online plaats vinden.

Update 12 april 2021

Zoals beslist op het overleg van de minister van Onderwijs, de onderwijskoepels en de vakbonden, worden er geen versoepelingen van de huidige coronamaatregelen ingevoerd na de paasvakantie. De lessen blijven dus 100% online doorgaan.

Update 25 maart 2021

Deze week nam de overheid nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Wat dit concreet betekent voor je lessen van volgende week verneem je van je lesgever voor zaterdag 27 maart (13:00).

Update 15 februari 2021

Na de krokusvakantie start het onderwijs op met dezelfde veiligheidsmaatregelen. Concreet blijft het volwassenenonderwijs in fase rood. Alle huidige afspraken over je lessen blijven van toepassing.

Waarom opteert het volwassenenonderwijs voor deze aanpak?

Duidelijkheid voor personeel en cursisten.

De coronacijfers in Vlaanderen zijn beter dan de meeste regio's in Europa. Maar voorzichtigheid blijft geboden.

De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief.

Update 21 januari 2021

Zoals beslist door de minister van Onderwijs, worden er geen versoepelingen van de huidige coronamaatregelen ingevoerd tot aan het einde van de krokusvakantie (zondag 21 februari).

Update 21 november 2020

Op 20 oktober 2020 koos onze raad van bestuur voor een overschakeling naar 100 % online lessen van 26 oktober tot en met 21 november 2020.

Na intern overleg kiezen we voor de veiligste haalbare regeling voor de weken die volgen: de opleidingen worden verder 100 % online georganiseerd tot aan de kerstvakantie (tot en met 19 december 2020). Wij blijven inzetten op extra ondersteuning voor wie dit nodig heeft. Aarzel niet uw lesgever of de helpdesk te contacteren. Het secretariaat is bereikbaar op afspraak (via https://portaal.clt.be/reservations/2). Er volgt een herevaluatie van de situatie tijdens de kerstvakantie.

Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie enthousiasme, jullie doorzettingsvermogen en de vele positieve reacties die we mochten ontvangen over de organisatie van de lessen. Jullie feedback nemen we ter harte en gaan ermee aan de slag. Ook jullie huisgenoten die zich tijdens de les stilletjes houden of als ICT-experten ter hulp snellen willen we hier met dankbaarheid vermelden. 

Inschrijving mislukt

Inschrijving gelukt

Dit adres staat al op de lijst

Contacteer ons

Contactgegevens

Bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van ons aanbod en van wat er reilt en zeilt in het CLT? Schrijf je dan hier in om steeds het laatste nieuws over het CLT in je inbox te krijgen.

Het lijkt erop dat je een oude versie van je browser gebruikt. Update je browser of gebruik een andere browser om deze website optimaal te kunnen gebruiken.