De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, verantwoorden dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen.

De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober in Vlaanderen ook in het volwassenenonderwijs.
We volgen daarbij de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden.
Cursisten en personeelsleden moeten dus geen mondmasker meer dragen. Het staat hen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als maatregel om besmetting te voorkomen.

Vanuit de preventiedienst VGM van KU Leuven blijft men pleiten voor mondmaskerdracht als 1,5m niet mogelijk is.

In functie van contact tracing blijft het ook steeds aangewezen om op dezelfde plaats te zitten in de klas.