Kan iedereen zich inschrijven?


Om toegelaten te worden tot een opleiding in het CLT, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent dat je

 • op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF
 • 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Je moet bovendien beschikken over de Belgische nationaliteit of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Kom je uit een lidstaat van de Europese Unie, dan heeft onze administratie een kopie van je identiteitsbewijs nodig om je online inschrijving te valideren.

Kom je uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, dan verwachten we je op het secretariaat met één van de volgende documenten:

 • een geldig paspoort met geldig visum;
 • een geldig nationaliteitsbewijs uit een land dat vrijgesteld is van visumplicht, samen met het document 'Aankomstverklaring';
 • een elektronische vreemdelingenkaart;
 • een attest van immatriculatie (oranje kaart);
 • een ander geldig wettig verblijfsdocument.

Bij een inschrijving kunnen ook de volgende documenten opgevraagd worden:

 • de getuigschriften, attesten en diploma’s die je vroeger hebt behaald;
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld;
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling;
 • eventueel een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof.

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct (deel)certificaten kunnen afleveren.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit te allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving. In dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

Als je tussen 12 en 16 jaar oud bent en je als leerling les volgt in het voltijds secundair onderwijs, kan je tot een NT2-cursus toegelaten worden onder volgende specifieke voorwaarden

 • je neemt aan de NT2-cursus deel op vrijwillige basis;
 • je volgt de NT2-cursus buiten de lesuren van je school voor secundair onderwijs;
 • je school voor secundair onderwijs levert jou een attest af waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen:
  • een omschrijving van je taalachterstand in functie van de opleiding die je als leerling in het secundair onderwijs volgt;
  • de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de NT2-opleiding waarvoor je als cursist binnen het centrum bent ingeschreven.

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan je cursistendossier, zoals opgemaakt door ons centrum. Onze trajectbegeleider contacteert de contactpersoon van je secundaire school indien nodig, bijvoorbeeld bij aanvang en afronding van de opleiding, bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen.

Inschrijving mislukt

Inschrijving gelukt

Dit adres staat al op de lijst

Contacteer ons

Contactgegevens

Bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van ons aanbod en van wat er reilt en zeilt in het CLT? Schrijf je dan hier in om steeds het laatste nieuws over het CLT in je inbox te krijgen.

Het lijkt erop dat je een oude versie van je browser gebruikt. Update je browser of gebruik een andere browser om deze website optimaal te kunnen gebruiken.