Popular pages

Jaarcursus Frans voor studenten Bachelor Lager Onderwijs (BALO)

De cursus ‘compétences de base’ is zeer sterk aanbevolen voor de studenten die nog geen globaal B1-niveau hebben behaald, maar zich globaal op een A2- niveau situeren.

Vermits de lessen Frans in de lerarenopleiding zich hoofdzakelijk op B1 niveau situeren, is het voor deze studenten sterk aan te raden een extra inhaalbeweging te doen voor Frans.

CLT_128 (Mobile).jpg

In deze cursus helpen we je om

  • je taalvaardigheid te versterken
  • de woordenschat en grammatica te herhalen en in te oefenen
  • de woordenschat en grammatica te gebruiken in de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
  • met meer vertrouwen in de Franse taal klasinstructies te geven


Lessen

van 13 oktober 2022 tot 25 mei 2023

op donderdag 19:00-21:00

geen lessen tijdens schoolvakanties, projectweken en stageperiodes


Lesplaats

De lessen gaan door in Dekenstraat 4, Leuven.
Je leslokaal vind je ad valvas in de inkomhal.


Prijs

€ 60 (cursusmateriaal niet inbegrepen)


Cursusmateriaal

€ 5. Het cursusmateriaal wordt uitgedeeld bij de start van de lessen.


Inschrijving vanaf 19 augustus

via deze link of na afspraak op het secretariaat

Registration failed

Registration succesful

Already on the list

Register for our newsletter

Do you want to stay up-to-date on the newest courses or upcoming events. Register here and recieve the latest new of CLT in your inbox.

It looks like you're using an old browser. This site may not properly work if you do not update or change your browser.