Popular pages

Jaarcursus Frans voor studenten Bachelor Lager Onderwijs (BALO)

De cursus ‘compétences de base’ is zeer sterk aanbevolen voor de studenten die nog geen globaal B1-niveau hebben behaald, maar zich globaal op een A2- niveau situeren.

Vermits de lessen Frans in de lerarenopleiding zich hoofdzakelijk op B1/B2 niveau situeren, is het sterk aan te raden voor die studenten om een extra inhaalbeweging te doen voor Frans.
Ook studenten die extra ondersteuning nodig hebben bij het verwerken van de voortaken, kunnen dankbaar gebruik maken van dit ondersteunend aanbod.

De cursus komt in aanmerking als taalbad, een verplichte opdracht tijdens de opleiding.

CLT_128 (Mobile).jpg

Lessen

Van 7 oktober 2021 tot 19 mei 2022

Op donderdag 19:00-21:30

Lesplaats

De lessen gaan door in Dekenstraat 4, Leuven.
Je leslokaal vind je ad valvas in de inkomhal.

Prijs

90€ (cursusmateriaal niet inbegrepen)

Cursusmateriaal

10€. Het cursusmateriaal wordt uitgedeeld bij de start van de lessen

Cursusinhoud

In deze cursus wordt extra ondersteuning aangeboden om

  • de “outils lexicaux et grammaticaux” te verwerven die in het opleidingsonderdeel ‘Frans I’ als voortaak aan bod komen.
  • de vaardigheden in te oefenen die aansluiten bij deze “outils lexicaux et grammaticaux”.
  • de mondelinge taalvaardigheid te verwerven die nodig is om een mening/ standpunt uit te drukken over de thema’s die aan bod komen op de mondelinge proef op het einde van het schooljaar.
  • de lees- en luistervaardigheid te versterken aan de de hand van berichten uit de actualiteit.

Inschrijving (vanaf 1/7)

Via deze link of op het secretariaat in campus Leuven

Registration failed

Registration succesful

Already on the list

Contact us

Contact Details

Message

Register for our newsletter

Do you want to stay up-to-date on the newest courses or upcoming events. Register here and recieve the latest new of CLT in your inbox.

It looks like you're using an old browser. This site may not properly work if you do not update or change your browser.