Jaarcursus Frans voor studenten Bachelor Lager Onderwijs (BALO)


De studenten van de BAL0 opleiding die hun taalvaardigheid wensen te versterken en extra ondersteuning nodig hebben of wensen bij het verwerken van de leerstof Frans worden doorverwezen naar deze CLT-cursus. De cursisten worden op deze manier begeleid om hun slaagkansen te verhogen.

De cursus komt in aanmerking als taalbad, een verplichte opdracht tijdens de opleiding.

CLT_128 (Mobile).jpg

Lessen:

  • van 7 oktober 2021 tot 19 mei 2022
  • op donderdag 19:00-21:30

Lesplaats: De lessen gaan door in Dekenstraat 4, Leuven. Je leslokaal vind je ad valvas in de inkomhal.

Prijs: 90€ (cursusmateriaal niet inbegrepen)

Cursusmateriaal: 10€. Het cursusmateriaal wordt uitgedeeld bij de start van de lessen.

Cursusinhoud: In deze cursus wordt extra ondersteuning aangeboden om

  • de “outils lexicaux et grammaticaux” te verwerven die in het opleidingsonderdeel ‘Frans I’ als voortaak aan bod komen. Daarnaast kan er ook verder geoefend worden op de vaardigheden die aansluiten bij deze “outils lexicaux et grammaticaux”.
  • de mondelinge taalvaardigheid te verwerven die nodig is om een mening/ standpunt uit te drukken over de thema’s die aan bod komen op de mondelinge proef op het einde van het schooljaar.
  • de lees- en luistervaardigheid te versterken aan de de hand van berichten uit de actualiteit.

Inschrijving: Na de start van het academiejaar.

Registration failed

Registration succesful

Already on the list

Contact us

Contact Details

Message

Register for our newsletter

Do you want to stay up-to-date on the newest courses or upcoming events. Register here and recieve the latest new of CLT in your inbox.

It looks like you're using an old browser. This site may not properly work if you do not update or change your browser.