Op 22 april 2024 vond het 100e Comité van Ministers van de Taalunie plaats. De feestelijke academische zitting met Roos Van Acker als gastvrouw werd geopend door de voorzitter van het Comité van Ministers Jan Jambon, die meteen het belang van het Nederlands op de kaart zette:

"We zijn er ons van bewust dat ons taalgebied voor uitdagingen staat. We leven in een digitale en meertalige werkelijkheid, waar de kennis van onze taal niet langer vanzelfsprekend is. Als Comité van Ministers bevestigen we dan ook het belang van onze Nederlandse taal als verbindende taal. In alle maatschappelijke domeinen, van onderwijs en cultuur tot welzijn en de arbeidsmarkt: de kennis van het Nederlands opent deuren.

Onze collega Jasmien Aerts (NT2/Trajectbegeleider), Linda Nooitmeer, Marianne Van Boxelaere en Fresco Sam-Sin deelden tijdens een panelgesprek met elkaar verschillende inzichten over de toekomst van het Nederlands en de ontwikkelingen die een impact hebben op onze taal.

Meer weten over de Taalunie en de uitdagingen die de organisatie wil opnemen?